Контакты инватакси и инд.помощников

Қозғалуға қиындығы бар І топ мүгедектерге жеке көмекшілердің  қызметтерін «Асан-Көмек» мүгедектер корпоративтік қоры көрсетеді. ,  Массив Карасу көшесі , 7А үй. Диспетчер тел: 45-97-28.

Услуги индивидуального помощника для инвалидов І группы, имеющим затруднения в передвижении предоставляет Корпоративный фонд инвалидов «Асан-Көмек»,адрес:  ул. Массив Карасу, дом 7А. тел: 45-97-28.

Ыммен сөйлеу (сурдоаударма) маманының қызметтері»Шамшырақ — Тараз» мүгедектер қоғамдық бірлестігі көрсетеді. мекен жайы :   Рысбек батыра көшесі № 2.  Диспетчер тел: 34-09-61

Услуги специалиста жестового языка (сурдоперевода) предоставляет Общественное объединение инвалидов «Шамшырақ — Тараз» адрес:  ул. Рысбек батыра 2. тел: 34-09-61

І топ, көзі көрмейтін мүгедектерге жеке көмекшінің  қызметтерін «Шамшырақ — Тараз» мүгедектер қоғамдық бірлестігі көрсетеді. мекен жайы :   Рысбек батыра көшесі № 2.  Диспетчер тел: 34-09-61

Услуги индивидуального помощника для инвалидов 1 группы, незрячим инвалидам предоставляет Общественное объединение инвалидов «Шамшырақ — Тараз», адрес: ул. Рысбек батыра №2 дом.  Диспетчер тел: 34-09-61

Қозғалуға қиындығы бар І топ мүгедектерге инватакси қызметтерін «Шапағат» корпоративтік қоры–диспетчер – тел: 51-58-89,  мекен жайы  Калауыр  Акына №6 үй.

Услуги инватакси для инвалидов І группы, имеющим затруднения в передвижении предоставляет  Корпоративный фонд «Шапагат», диспетчер – тел: 51-58-89,  адрес: ул.  Қалауыр  Ақына №6 дом.

І топ, көзі көрмейтін мүгедектерге инватакси қызметін – «Қоғамдық Тараз» корпоратив қоры, диспетчер – тел: 51-2-11, 877718707111, мекен жайы 5 мөлтек ауданы -25үй.

Услуги инватакси для инвалидов 1 группы, незрячим инвалидам предоставляет   Корпоративный фонд «Қоғамдық Тараз», диспетчер – тел: 51-2-11, 877718707111, адрес:  5мкр. -25дом